دوره آموزش مبانی اندیشه اسلامی:

طرح ولایت

ab.jpg

  • مقدمه

رحمت خدا بر آن کس که بداند از کجا آمده است، درکجا به سرمی برد و به کجا ره می سپرد.
 امام علی (ع)
 
داستان از آن جایی آغاز می شود که انسان همیشه پرسش هایی دارد و از خود می پرسد که معنای زندگی چیست؟چرا و از کجا آمده ام؟که هستم... اگر باید به زودی به نیستی برگردم، ساختن جسم و جان خودم بر وفق یک ایده آل نیک و حقیقیی چه سودی دارد؟ جهانی که در آن و با آن می زیم از کجا پدید آمده وبه کجا می رویم آخر ؟ ما تابه حال چندین و چند بار با این سوالات مواجه  شده ایم! آیا واقعا خدایی وجود دارد؟ آیا واقعا پیامبری وجود داشته است و چرا ما باید پس از 14قرن باز هم صحبت های او را بپذیریم؟حکومت حق کیست؟مشروعیت ولی فقیه از چیست؟ آیا اسلام با دموکراسی قابل جمع است؟ و...
تبیین این مباحث و پاسخ به سوالات فوق؛ جمعی از دلسوزان را بر آن داشت تا با طراحی دوره ایی به نام"آموزش مبانی اندیشه اسلامی (طرح ولایت )" گامی در این مسیربزرگ بردارند.       
 این دوره شامل شش مبحث بنیادین (که در ادامه معرفی می شوند) می باشد ، بصورت مبسوط توسط اساتید موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) و تحت نظارت استاد فرزانه حضرت آیت ا...مصباح یزدی ارائه می گردد و این دوره حدود 45 روز می باشد.
دانشجویان علاقه مند و مستعد، پس از ثبت نام و شرکت درآزمون کتبی و مصاحبه و کسب امتیاز لازم به دوره دعوت می شوند.
پس از پایان دوره ها انتظار می رود دانش آموختگان به عنوان سرگروه یا مربی حلقه های صالحین در دانشگاه ها  و مساجد و... در راستای تبیین مباحث اسلامی و نشر آن حضور موثری داشته باشند. ضمنا" دانش آموختگان این دوره ها در قالب کانون طرح ولایت استان در برنامه تداوم فعالیتهای پژوهشی مرتبط شرکت  می نمایند.
 

معرفی محتوای آموزشی دوره طرح ولایت:

last.jpg
 

مبانی 1:در آمدی بر معرفت شناسی و مبانی معرفت دینی

از اساسی ترین پرسش های فراروی انسان معاصر، نحوه معرفت وی به دین و اعتبار این معرفت هاست. از آن جا که معرفت دینی خود بخشی از شناخت های بشری است، باید ملاک دستیابی به سایر شناخت های انسان باشد. بر این اساس لازم است که در ابتدا به تبیین بنیادی ترین مباحث معرفت شناسی، نظیر امکان معرفت یقینی و انواع آن، ارزش شناخت ، بررسی نسبی گرایی معرفت شناختی و... پرداخت. در این صورت می توان مباحث معرفت شناختی دیگری نظیر تعارض معرفت های دینی با دیگر شناخت های بشری، برداشت های مختلف از متون دینی، پلورالیسم و تغییر و تحول معرفت دینی را مورد بررسی قرارداد.
درس درآمدی بر معرفت شناسی و مبانی معرفت دینی، تبیین این مباحث را بر عهده دارد.

مبانی2: خداشناسی فلسفی

پس از بررسی مبانی معرفت شناسی نوبت به بررسی آموزه های بنیادین دین می رسد. بنیادی ترین آموزه اسلام، خداشناسی است، زیرا تمامی افکارها و رفتارهای انسانی بر اساس اعتقاد یا عدم اعتقاد به این اصل شکل می گیرد. از آن جا که روش تحقیق در مسائل این بحث مدتا عقلی است، به این خاطر آشنایی با برخی مبانی هستی شناختی به روش فلسفی در محدوده مورد نیاز خداشناسی، امری ضروری به نظر می رسد. پس از این امر می توان به اثبات وجود خدای متعال، توحید، کمال مطلق و برخی دیگر از مهمترین صفات الهی نظیرعلم، قدرت، خالقیت، حکمت و مسائل مرتبط با آن مانند هدف آفرینش و جبر و اختیار، پرداخت. در درس خداشناسی فلسفی این مهم برآورده می شود.

مبانی 3: انسان، راه و راهنماشناسی

 هر انسانی از خود می پرسد، من که هستم؟ چرا و از کجا آمده ام؟ آیا مرگ پایان راه است و اگر نه، به کجا خواهم رفت؟ آیا آمدن من به این دنیا هدف خاصی را که به زندگی معنا ببخشد، دنبال می کند؟ این هدف چیست و راه رسیدن به آن چگونه است؟ پاسخ به این سوالات مبتنی بر مباحثی نظیر شناخت انسان و ابعاد وجودی وی، چیستی کمال وراه رسیدن انسان به کمال مطلوب است.هنگامی که در پرتو این شناخت نیاز انسان به  آموزه های "وحیانی" مشخص شد که در اختیار پیامبران قرار داده شده ، پاسخ خود را می یابد در درس انسان، راه و راهنماشناسی، به مهمترین مباحث بنیادین و اعتقادی اسلام در باب انسان(جایگاه انسان در نظام آفرینش، فلسفه آفرینش انسان و معنای زندگی)، وحی، نبوت، قرآن شناسی، خاتمیت، امامت و مهدویت و پاسخ به جدیدترین شبهات مرتبط می پردازد.

 

مبانی4: فلسفه اخلاق

دانش اخلاق ،دانشی است که از ارزش(خوب و بد بودن) صفات و رفتارهای اختیاری انسان و لازم بودن(باید و نباید) آنها برای انسان سخن می گوید ومی تواند درراه سعدت بشری بسیار سودمند باشد ؛ اما سوالاتی وجود دارد که در دانش اخلاق پاسخ خود را نمی یابد.کلماتی نظیر خوب ، بد، باید و نباید که دقیقا چه معنایی دارند؟ آیا قواد اخلاقی را می توان مانند قوانین فیزیکی یا هندسی اثبات کرد؟ آیا اخلاق مطلق است یا نسبی؟ و...
عدم پاسخ به این سوالات موجب تردید دردرستی داوری های خود وانتخاب هایمان می شود، از سوی دیگر برای پاسخ به پرسش های فوق ، مکاتب گوناگونی ارائه شده است که هریک، موجب بروز ارزش های نوظهوری در عرصه اخلاق نظیرامانیسم، لیبرالیسم، تساهل و تسامح، اباحی گری و...شده اند.
درس فلسفه اخلاق، برای آشنایی با چهارچوب کلی مکتب اخلاقی اسلام و یافتن ملاک ارزش اخلاقی و داوری درباره دیگر مکاتب اخلاقی، ارائه می گردد.

مبانی5: فلسفه حقوق

وجود اختلاف ناشی از اختیارو منفعت طلبی انسان از یک سو و تعارض منافع و محدودیت امکانات و منابع از سوی دیگر ، زندگی اجتماعی بشر را تهدید می کند.بنابراین وجود قواعدی حقوقی در هرجامعه به منظور تعیین حق و تکلیف هر انسان و ایجاد سازوکارهای پاداش و مجازات به منزله ضمانت اجرا و... ضروری به نظر می رسد.اما سخن گفتن از حقوق بدون پاسخ دادن به پرسش های اساسی درباره آن، قابل پذیرش و منطقی نیست. آیا حقوق، ناشی از طبیعت انسان و عقل سلیم اوست؟ یا آنکه از اراده دولت و خواست مردم سرچشمه می گیرد؟ یا این که منشا همه نیازمندی حقوق و ریشه ارزشمندی هر باید و نبایدی خواست خدای متعال است؟
درس فلسفه حقوق، در راستای پاسخگویی به سوالات فوق، به بررسی اجمالی مهم ترین مکاتب حقوقی می پردازد و تبیین نظام حقوقی اسلام و پاسخ به برخی از مهم ترین شبهات درباره نظام حقوقی اسلام نظیر: فمنیسم و منزلت و حقوق زن در اسلام ، اصول و مبانی حقوق بشر و فلسفه مجازات را بر عهده دارد.

مبانی 6: فلسفه سیاست

در جهان معاصر، حکومت ها سیطره خود را بر همه انسان ها گسترده اند. هر حکومتی خواه ناخواه بر اصولی استوار است و می کوشد به نحوی مشروعیت و حقانیت خود را توجیه و شهروندان جامعه خود را اقناع کند. دین مبین اسلام مدعی جامعیت و جاودانگی است. بر این اساس بررسی این که آیا دین حق دخالت در مسائل این جهان و بویژه مسائل مربوط به امور اجتماعی و سیاسی را دارد یا نه، امری ضروری به نظر می رسد. بدین ترتیب، پرسش هایی مطرح می شود، که پاسخ آنها به تبیین نظریه سیاسی اسلام می انجامد. پرسش هایی از قبیل: آیا اسلام الگویی برای حکومت ارائه داده است؟ در نظام سیاسی اسلام حاکم و فرمانروای شایسته کیست و چه ویژگی هایی دارد؟ مبنای مشروعیت در نظام سیاسی اسلام چیست؟ نقش مردم در مشروعیت و کارآمدی حکومت اسلامی چیست؟ درس فلسفه سیاست، به منظور پاسخگویی به سوالات فوق، تبیین حکومت اسلامی(ضرورت اصول و مبادی، وظایف و ساختار)، تبیین نظریه ولایت فقیه(جایگاه، ادله، شرایط ولی فقیه، وظایف و اختیارات ولی فقیه) و بررسی برخی از مهم ترین شبهات این عرصه، ارائه می گردد.