آدرس:
         قم-خیابان شهید صدوقی(زنبیل آباد) - بین کوچه7و5 -‍‍  ساختمان طرح ولایت -پلاک99
 
   تلفن:
        025-2930991